Om EK

EKs miniseminar 2017 ble avholdt hos Nofima på Ås 4. mai 2017. Se Program for Miniseminar under.

Velkommen og innledning ved Finn Robert Müller, EKs styreleder, Tommen Gram Plastfolie

 Resultater (generelle) fra KIM prosjektet ved Jorunn Nilsen, Norner     

 Fokusområder og nyheter fra EU vedr. matkontaktmaterialer ved   Isabell Lien, Nofima

FuturePack – presentasjon av prosjektet ved Jorunn Nilsen, Norner

ÅRSMØTE (for EK-medlemmerv/ Finn Robert Müller, EKs styreleder, Tommen Gram Plastfolie og Isabell Lien, Sekretariatsleder – EK

 

«Et industrielt samarbeidstiltak»

Logo emballasjekonvensjonenI en egen matemballasjeforskrift fra Mattilsynet kreves det dokumentasjon på bruk av helsemessig sikker emballasje. Her tilbyr Emballasjekonvensjonen sin assistanse.

Med EK-sertifikater på plass vil bedriften ha sikret seg nødvendig og tilstrekkelig dekning for alle forskriftsmessige krav.

Når bedriften slutter seg til avtalen og ordningen, bidrar den effektivt til å opprettholde bransjens renommé.

«Alle næringsmiddelprodusenter er selv ansvarlige for den emballasjen som produktene deres markedsføres i!»
Mattilsynet.

7

Reklamer