Om EK

Årets Fagseminar og Årsmøte var planlagt til 15. april 2020, men pga. koronarestriksjoner måtte fagseminaret og årsmøtet utsettes.

Årsmøtet ble avholdt 26. mai som et Teamsmøte.

Vi håper det blir mulig og vi får satt opp Fagseminaret til høsten med oppsatt program, men det vil avhenge av myndighetenes regler ifm reiser og samlinger. Vi vil legge ut mer informasjon etter sommeren

Agenda for Fagseminaret (opprinnelig):

10:00Fagseminar
 Velkommen og innledning v/Anette Osvik, Mills AS – EKs styreleder
 Videreføring av Veikartet – Status & Plan ved Kari Bunes – Emballasjeforeningen
 Nyheter om Regulations/Regelverk for matkontaktmaterialer ved Julie T. Håland – Mattilsynet
Pause
Kan emballaget bidra till en bärekraftig utveckling? ved Helén Williams- Karlstad Universitet
 Bærekraftig emballasjesystemer? ved Johannes Daae – Grønt Punkt Norge
12:30Lunsj

Velkommen

«Et industrielt samarbeidstiltak»

Logo emballasjekonvensjonen

I en egen matemballasjeforskrift fra Mattilsynet kreves det dokumentasjon på bruk av helsemessig sikker emballasje. Her tilbyr Emballasjekonvensjonen sin assistanse.

Med EK-sertifikater på plass vil bedriften ha sikret seg nødvendig og tilstrekkelig dekning for alle forskriftsmessige krav.

Når bedriften slutter seg til avtalen og ordningen, bidrar den effektivt til å opprettholde bransjens renommé.

«Alle næringsmiddelprodusenter er selv ansvarlige for den emballasjen som produktene deres markedsføres i!»
Mattilsynet.

7